Ta beslutning om RØYKESLUTT før legen tar den for deg

Har du forsøkt røykestopp ved hjelp av forskjellige metoder?
  • Plaster
  • Medisiner
  • Røykestopp kurs
  • Bøker 
  • CD´er

Dette virker sjeldent i forhold til en personlig hypnoterapeutisk behandling.

 

Røykevaner gjemmer seg i det ubevisste – det kan derfor være vanskelig å bryte den med viljestyrken.

Dette er grunnen for at mange opplever at det er vanskelig å stoppe.


Endeligt røykeslutt krever at man knekker den ubevisste del av røykevanen.

 

De fleste røykere ønsker å slutte bare for å opprettholde god helse.

De fleste opplever det som en følelse av FRIHET å være kvitt den dårlig vane.

 

Hos DANSK HYPNOSE får du ennda støtt ETTER røykeslutt hypnosen!

Det er som å bli most i askebegeret, når mor gir en klem….

Liker du en god klem?
 
Det gjør barna også!
 
Duften av trygghet…
 
Vissheten om de voksne passer godt på meg
 
Men Når mor eller far stinker som et gammelt surt askebeger – Hva er så trygghet

 

Hemmeligheten bak endelig røykeslutt – er at man sammen med terapeuten knekker den ubevisste delen av røykevanen.

 

Nettopp det er hypnoseterapi ganske bra på.

En ex-Røykers beretning om ryøkeslutt med hypnose

Hypnoseterapi var som å lukke boken jeg i mange år selv hadde  forsøkt å lukke.

På nesten magisk vis, tok det under en time for å få meg fri for alle ideer som hadde vært grunnlaget for min røyking i 20 år.

Min hukommelse kan selvsagt fremdeles huske at jeg har røykt, men jeg kan ikke forstå det.

Som om hypnoseterapi har slettet alle spor av meg som røyker, tilbake i tid.

Genial, enkel og uten noen hokus-pokus.

Takk, Hans.

Stig Dawids
ex-Røyker

Hypnoterapi er den billigste måte å oppnå røykestopp

  • Du trenger ikke å kjøpe plaster i månedsvis

  • Du trenger ikke å forgifte kroppen med piller

  • Du trenger ikke å betale en formue for  E-sigarettvæske

Hvis du røyker mer enn 8 sigaretter om dagen, vil behandlingen lønne seg på mindre enn 1 måned som ikke-røyker.

Da kan du begynne å kjøpe nye klær, reise eller gå på restaurant med overskuddet.

Basert på 185,- NOK
for en 20 stk pakning

Mangfoldet av midler, som kan kjøpes imot røyking, kan vise seg til ikke å bryte din røykevane.

Mange kjemiske røykeslutt midler er mistenkt for å være skadelig for helsen.

Det er ikke bare noe vi sier... det gjør kundene

Vi verdsetter din anonymitet og bruker derfor modellbilder og pseudonyme navn.

Hypnoterapi har over dobbelt så stor suksessrate som andre metoder

En metarapport som tok for seg 57 studier for å analysere effekten av hypnoseterapi for røykeslutt i 2004.

Rapporten viser at minst 64% lykkes med hypnoseterapi i motsetning til 37% som klarer å slutte med andre metoder.

I 1992 konkluderte en metarapport publisert i Journal of applied Psychology som tok for seg 71806 tilfeller at over 60% lykkes å slutte helt.

Det er over dobbelt så stor suksessrate som andre metoder.

Ingen andre metoder viser seg å være like effektiv for å kutte tobakken for godt!

Det hele skjer helt uten medisinering, erstatningsprodukter som nikotinplaster, tyggis eller søtsaker.

Garanti for resultatet?

Hypnoseterapi kan ikke få deg till å handle mot din vilje. Hypnoterapi er ikke magi – det er en motivasjons booster. Hypnoseterapi er en rekke teknikker som kan øke motivasjon for noen, og noen ganger øke motivasjonen til å handle på en ønsket retning. Ikke alle reagerer på hypnoterapi.
 
Spesielt i forhold til røykeslutt må du ha motivasjon på plass før du bestiller time. Du bør forvente at på tross av Hypnoseterapi , kan være en del arbeid de første dagene som røykfri. Det er ingen garanti for suksess.
 
Hypnoseterapi for røykeslutt er fortsatt en behandling med svært gode resultater med å slutte å røyke – mye bedre enn lappen, tyggis, medikamentell behandling og damp sigaretter.

Disclaimer

Hypnosis can not make you act against your will. Hypnosis is not magic – it is a motivational boost. Hypnosis is a series of techniques that can increase your motivation and sometimes increase the urge to act in a desired direction. Not everyone responds to hypnotherapy.
 
Especially in relation to smoking cessation must have motivation in place before making an appointment. You should expect that in spite of hypnosis can be a some work the first few days as a non-smoker. There is no guarantee of being a non smoker.
 
Hypnosis for smoking cessation is still a treatment with very good results of quitting smoking – much better than the patch, gum, medical treatment and vapor cigarettes.