Kan hypnose hjelpe mot Depresjon?

Det korte svaret er: 

 

JA, hypnose kan hjelpe noen med depresjon.

 

Det finnes mange måter å forklare og forstå depresjon på. Det første vi må ha klart for oss, er hva vi snakker om.

Slik forstår DANSK HYPNOSE depresjon:


Depresjon er en reaksjon på langvarig følelsesmessig stress.

Hør hypnoterapeut Hans Laustsen fortelle om hvordan hypnose kan hjelpe personer med depresjon. Klik på denne video:


Det anbefales kraftigt kun at ta hypnose mot depresjon hos en hypnoterapeut med helseautorisation og sundhetfaklig viden om depresjonsbehandling.

Her er en litt lengre forklaring på hvordan og hvorfor hypnose kan hjelpe noen med depresjon:

Depresjon er en reaksjon på langvarig følelsesmessig stress.

Det kan være langsiktig press i jobbsammensetningen eller i privatlivet – for eksempel dårlig samliv.
 
Depresjon kan også forekomme som en reaksjon på indre forventningstrykk – for eksempel hvis man har svært høye ambisjoner.
 
Det kan også være andres forventninger man arbeider hardt for å oppfylle, for eksempel foreldrenes, kjærestens eller sjefens høye forventninger.
 
 

Dette betyr at få merker at det skjer før reaksjonen er blitt ganske kraftig.

 
 
På et tidspunkt sier kroppen og sinnet STOPP! – det er ikke mer å gi.
 
Litt som en overbelastet motor brenner opp over tid – kan vi populært si at hjernen til de deprimerte har brent opp.
 
Den fungerer fortsatt, men med redusert kraft og noe mer langsom enn før.
 
Dette bruddet i hjernen skjer ganske sakte, over en lang periode.
 
 

HER skal karusellen

Det er ikke bare noe vi sier… det gjør kundene

fra forsiden sættes ind 

 

Behandling av depresjon uten medisin

Behandling med medikamenter skal ikke være førstevalget ved lett depresjon.

Ved dypere og mer uttalt depresjon kan antidepressiva være aktuelt – snakk med legen din om dette!

Mange har også god nytte av MBSR-mindfulness. Det finnes solid forskningsstøtte for at MBSR-mindfulness er effektivt i behandling og forebygging av depresjon.

Husk at profesjonelt veiledet og koordinert MBSR ikke er det samme som å lytte til individuelle guidede meditasjoner på en app eller YouTube. Veiledning i hvordan man mediterer er avgjørende for å oppnå effekt. Hint: meditasjon er IKKE avslapning eller hjelp til å sove).

Du kan ta hypnosetime og MBSR mindfulness unset om du er i behandling med antidepressiv medicin.

Behandlingen avhenger av årsaken og dybden av depresjonen.

 • Hypnoseterapi kan hjelpe til å merke årsaker til depressionen.

 • Hypnoseterapi kan bidra til å behandle kjernen følelsesmessige konflikter som gir depresjon.
På DANSK HYPNOSE Stavanger har vi tro på at å få tak i roten til depresjonen, vil være starten på veien til en depresjonsfri hverdag: 
 
 • At det blir gjort opp med for høye ambisjoner og forventninger til seg selv.

 • At man lærer å elske seg som en er nå – og med de ressurser man har nå.

 • At man kan elske seg selv som person på godt og vondt – leve med de “mangler” og “feil” man har.


Akkuratt den prosessen er ganske vanskelig å få til med medisiner eller medikamenter.

 
Likevel kan medisin være ganske nyttig, hvis du ikke kan klare leve livet med depresjon.
 
Hvis man ønsker å finne en måte å “holde seg i live på”.
 
Medisin kan, for noen, være akkurat det som redder livet.
 
Men for tiden er det ingen medisiner som kan fikse eller rette opp selvtilliten.


Det finnes ingen medisiner som kan lære deg å verdsette deg selv som du er.

Reparasjon eller rensing av selvtillit er en gjenopprettingsprosess.
 
Det betyr å finne en ny måte å forstå, både personlig og i forhold til andre.
 
Når du har en stressreaksjon, er overbelastet, så må vi selvfølgelig bevege seg ganske forsiktig og sakte frem.
 
Derfor er hypnose et godt valg som en måte å finne glede på i livet og i seg selv.
 
 • Hypnose krever nemlig svært lite av deg.

 • Hypnoseterapi kan hjelpe med å reparere for høye ambisjoner og krav til deg selv.

  Hypnoseterapi kan hjelpe deg med å oppdage årsaken til depresjonen.

 • Hypnoseterapi kan bidra med å behandle i roten. Altså de følelsesmessige konfliktene som gir depresjon.

   

Hva er depresjon?

20 til 30 prosent av oss vil en eller flere ganger i livet oppleve en depresjon.

Depresjon er med andre ord en vanlig psykisk helseplage.

Hypnoseterapi kan være den mest skånsomme måten å håndtere angst og despresjon

Å være deprimert kan føles vondt, tungt og ødelegge livsgnisten.

Men det går an å komme ut av en depresjon, og du kan også lære deg å forebygge.

Hvis du har en depresjon vil du kanskje føle deg nedtrykt og tungsindig, eller sur og irritabel.

Noen får konsentrasjonsproblemer og husker dårligere.

Dette kan også være tegn på annen sykdom, så hvis du har det sånn i lengre perioder, ta kontakt med fastlegen din for videre utredning.

Hvis det viser seg, at du har en depresjon, kan du bli frisk og få det bedre med rett behandling og egen innsats.

Det er ganske vanlig å ha angst i kombinasjon med depresjon.

96% vil anbefale andre i samme situasjon å bestille hypnoseterapi

Symptomer på depresjon

 • Nedstemthet
 • Tiltaksløshet
 • Fortvilelse
 • Redsel
 • Sinne

er blant det du kan kjenne på hvis du er deprimert.

Kroppslige symptomer som :

 • Søvnløshet
 • Å sove mye
 • Unormalt stor eller unormalt dårlig appetitt
 • Mage plager

kan også være tegn på depresjon.

Symptomene kan variere fra person til person.

Husk også at alle disse følelsene er noe som innimellom er vanlig og som ikke nødvendigvis betyr, at du har en psykisk helseplage som trenger behandling.

Mange ganger vil det gå over av seg selv, eller etter at du har snakket med en venn eller noen andre du har god kontakt med.

Det er hvis de vanskelige følelsene ikke blir borte eller om de blir verre, at det kan være lurt å snakke med legen eller annet helsepersonell, for eksempel en helsesøster hvis du er ungdom.

Diagnose

Det vanlige er å snakke med legen din om hvordan du har det, og eventuelt svare på spørsmål som dette:

Har du de siste par ukene følt deg nedfor, deprimert og hatt negative tanker om fremtiden?

Legen kan også spørre deg om du har endringer i apetitt- og søvnmønster eller andre fysiske symptomer.

Hvis dere kommer frem til at dette kan være en depresjon, er det viktig å snakke om hva slags behandling som eventuelt kan passe.

Dette kan du gjøre selv

Du kan ikke alltid hindre at depresjonstanker og -følelser melder seg på nytt, men du kan kanskje stoppe depresjonen i startfasen eller i alle fall gjøre symptomene mindre og depresjonen mer kortvarig.

 • Ha en «beredskapsplan». Den kan inneholde råd til deg selv om søvn og «tankekvern».

 • Hvis du sover dårlig og mister energi, vil tendensen til grubling og «tankekverning» øke.

  Det kan føre til at du føler deg mer deprimert.

   

 • Lærer du deg å bli oppmerksom på negative tanker, kan du unngå å la den ene negative tanken rive med seg den andre i tankekverna. Da hindrer du at depresjonen forsterker seg selv.

 • Ta kontakt med helsepersonell hvis du ikke klarer å kvitte deg med de negative tankene på egen hånd.

 • Få hjelp til selvhjelp.

 • Spør deg selv med største omsorg: Hva var det som utløste depresjonen nå? Var det noe jeg kan påvirke? Da kan du ta tak i det og forebygge depresjon igjen.

 • Å være i aktivitet sammen med andre mennesker styrker selvfølelsen.

  En god selvfølelse er viktig i arbeidet med å forebygge depresjoner.

  Det samme gjelder fysisk aktivitet.

Rådene er hentet fra brosjyren Fakta om depresjon, utgitt av Rådet for psykisk helse i 2015, med støtte fra Extrastiftelsen.

Hva forskjellen på skyld og skam er og hvordan du gir slipp på de

Skyld og skam har blitt et enda større tabu – nå hvor alle selv iscenesetter seg som frie og utadvendte med masse av selvtillit.
 
Skyld og skam er veldig vanskelige følelser, og veldig ubehagelig å oppleve.
 

Men

 
Unngår man å bearbeide følelser av skyld eller skam, gjør det ofte bare ubehaget verre.
 
Skyld er følelsen av å ha gjort noe feil.
 
Det ligger en bestemt handling til grunn for skyld.
 
Man kan – noen ganger – gjøre skyld godt igjen ved å gjøre bod, avsone eller si unnskyld.
 
 
Skam er en følelse av å være feil.
 
Det ligger en bestemt oppfattelse av hele personen til grunn for skam.
 
Følelsen av skam gir både usikkerhet, angst, mistillit og bekymringer.
 
Noen kan faktisk tro at de ikke har rett til å eksistere.
 
Skam kan også brukes i relasjoner.
 
Den kan brukes bevisst, f.eks. som kritikk eller uteblitt ros.
 
En skamfull partner kan enda viderefører sin skam til partnere.
 
Noen gange bevisst, men oftest ubevisst.

 

Noen følelser er så vanskelige at ord ikke er beskrivende nok. Endelig kunne jeg gi slipp på noe av det i behandling med hypnose.

Marianne 51 år