Stress / Post Traumatisk Stress Syndrom (PTSD)

Post Traumatisk Stress Syndrom

 
 
PTSD eller Post Traumatisk Stress Syndrom er en veldig slitsom litelse.
 
Post Traumatisk Stress Syndrom er en alvorlig angstlidelse som kan utvikle seg etter eksponering en trussel om død for seg selv eller andre, eller til ens egen eller andres fysiske, seksuelle eller psykiske integritet.
 
Denne trusselen oppleves som overveldende i forhold til den enkeltes evne til å mestre situasjonen.
 
Det er ikke mulig å operere vekk minnene, men det er mulig å gjøre minnene mindre intense og påtrengende
 

Man må være veldig forsiktig og ha innsik i traumebehandling, for å være klienten til hjelp

 
Hypnoseterapi kan hjelpe til å finne frem i seg sjelv en mental måte å ta tilbake kontroll på de hendelser som utløste minnerne.

I hypnoseterapi sammen med en profesjonell hypnoseterapeut kan du ta tilbake kontrollen
og komme helt tilbake til deg selv igjen
også når minnerne om traumet kommer frem.
 

Det er ofte en lang vei tilbake, men for de fleste ER der en vei tilbake!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dette er posttraumatiske lidelser

 
De diagnostiske retningslinjene for PTSD er:
 
 1. Personen har opplevd en belastende hendelse eller situasjon (av enten kort eller lang varighet) av usedvanlig truende eller katastrofal art, som sannsynligvis vil fremkalle sterkt ubehag hos de fleste.

  Dette vil si naturkatastrofer eller menneskeskapte katastrofer, krigshandlinger, alvorlige ulykker, møte med andre personers voldelige død, selv å bli utsatt for tortur, terrorisme, voldtekt eller andre kriminelle handlinger.

 2. Hendelsen gjenoppleves til stadighet på minst en av disse måtene:
  1. Huske/ tenke på hendelsen uten å ville det
  2. Mareritt
  3. Som om det gjentar seg
  4. Oppskaket ved lignende hendelser

 3. Stadig unngåelse av stimuli assosiert med hendelsen – en unngåelse som må ha minst tre av disse kjennetegnene:
  1. Prøve bevisst å ikke snakke om eller tenke på
  2. Unngå steder
  3. Husker ingenting/ deler av hendelsen
  4. Generelt interessetap
  5. Vanskelig med gode følelser
  6. Ingen vits i å tenke på framtida

 4. Stadige symptomer på opphisselse, ved minst to av følgende symptomer:
  1. Søvnvansker
  2. Irritabel/ Konsentrasjonsvansker
  3. Bekymret/ forsiktig
  4. Skvetten/ lett skremt
  5. Oppfører seg som om hendelsen inntreffer igjen

I faglitteraturen går posttraumatiske lidelser for å være en forbigående plage.
 
Det antas at symptomene melder seg før det har gått seks måneder etter traume-opplevelsen.

(Kilder: The American Psychiatric Association's diagnostiske retningslinjer for psykisk sykdom / WHO's International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems / SINTEF)
 
 
 
 
 
Sjekk ut din hypnose kapasitet på 3 minutter, og få gratis tips for å oppnå suksess med hypnoseterapi
 

 
96% vil anbefale
andre i samme situasjon
å bestille hypnoseterapi
 
 
 


 
 


 
Hypnoseterapeut Hans Laustsen er den kjente danske hypnotisøren fra Stavanger Soneterapi, hvor han gjennem 15 år har hjulpet mange med forskjellige psykiske problemer og afhengigheter.
 
Hypnoseterapeut Hans Laustsen er utdannet i psykologi ved Roskilde universitet og er sykepleier med spesialutdannelse i psykiatri fra Bispebjerg Hospital.

Envidere er han autorisert av sunnhetsstyrelsen i Danmark. Han har arbeidet profesjonelt med utvikling av mennesker i over 30 år.

For deg som ønsker hjelp er det viktig at din behandler er profesjonelt utdannet – det vil si at din behandler har lært forskjellige hypnose teknikker og kan tilpasse teknikkene etter dit behov, samt har en solid akademisk og autorisert bakgrunn innenfor psykologi.


Innehaveren av denne internettsiden er ikke lege, og kan etter lov om alternativ behandling ikke gi lovnad om bedring eller helbredelse av noen sykdom eller lidelse, psykisk eller somatisk. Innehaveren tilbyr behandling ved hjelp av hypnose, veiledning til selvhypnose og mindfulness slik at du selv kan gjennomføre den behandlingen du ønsker.
DANSK HYPNOSE Stavanger | Org.nr: 922 209 871 | Boganesveien 10, 4030 Stavanger - Norge | mail@danskhypnose.dk