Depresjon / Nedstemthet

Sliter du med nedstemthet?

 
 
Ensomhet …
 
Dårlig samvittighet fordi jeg fikk lov å leve videre …
 
Mistet følelse av tilhørighet …
 
Følelse av at andre bare er så overflatiske …
 
Livet har mistet betydning …
 
Fortjener ikke å være glad …
 
 

Kanskje det er på tide å komme videre?

 
 
Hypnoseterapi kan, med en profesjonell terapeut, være en måte å få sagt ordentlig farvel til den vonde fortid.
 
Det betyr IKKE å glemme.
 
Det betyr at gi seg lov, å leve livet - nå og her -  i aksept av at ting skjer.
 
Bare bruke tiden og livet på det, jeg kan være for meg selv og min kjære nå og fremover.
 
Få lagt historien inn på rette sider i livets store fotobok.
 
Bare ta den frem en gang imellom og minnes.
 
 
 

Hva forskjellen på skyld og skam er – og hvordan du gir slipp på de

 
 
Skyld og skam har blitt et enda større tabu – nå hvor alle selv iscenesetter seg som frie og utadvendte med masse av selvtillit.
 
Skyld og skam er veldig vanskelige følelser, og veldig ubehagelig å oppleve.
 

Men

 
Unngår man å bearbeide følelser av skyld eller skam, gjør det ofte bare ubehaget verre.
 
Skyld er følelsen av å ha gjort noe feil.
 
Det ligger en bestemt handling til grunn for skyld.
 
Man kan - noen ganger - gjøre skyld godt igjen ved å gjøre bod, avsone eller si unnskyld.
 
 
Skam er en følelse av å være feil.
 
Det ligger en bestemt oppfattelse av hele personen til grunn for skam.
 
Følelsen av skam gir både usikkerhet, angst, mistillit og bekymringer.
 
Noen kan faktisk tro at de ikke har rett til å eksistere.
 
Skam kan også brukes i relasjoner.
 
Den kan brukes bevisst, f.eks. som kritikk eller uteblitt ros.
 
En skamfull partner kan enda viderefører sin skam til partnere.
 
Noen gange bevisst, men oftest ubevisst.
 
 
Vi er vant med rasjonelle løsninger på alle problemer. Og glemmer at følelser styrer ALT!
 
Skyld og skam blir ofte mindre når man ser de utløsende hendelser i et mer rasjonelt lys.
 
Hypnoseterapi er effektiv metode til å finne frem de hendelser som er forbundet med problemet.
 
Derfor kan de fleste med skyld og skam leve litt lettere etter bare 1 time med hypnoseterapi.
 

Marianne forteller;

Noen følelser er så vanskelige at ord ikke er beskrivende nok. Endelig kunne jeg gi slipp på noe av det i behandling med hypnose.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvorfor noen selvskader seg

 
Selvskade kommer ofte av mange års høy selvkritikk, en overveldende skyldfølelse og trang til å straffe seg selv.
 
En indre overbevisning om, å være en virkelig dårlig person.
 
Gjennom å skade seg selv oppnås en følelse av kontroll over den psykiske smerte.
 
På en måte skapes avstand til de negative følelser og det gir en kortvarig indre ro.
 
Dessverre er resultat også skam og skyldfølelser, som igjen kan fremprovosere opplevelse av å være en virkelig dårlig person som igjen fremprovosere flere selvskadende handlinger.
 
 
Selvskade er et komplekst fenomen, og man kan ikke snakke om én spesifikk årsak til, at personer skader seg selv.
 
Ofte ses en ganske voldsom historie om mye mobbing, seksuelt misbruk, voksne som ikke maktet å ha barn eller andre ganske omfattende svik.
 
Derfor oppstår behov for å adskille eller fremmedgjøre seg fra kroppen sin
 
Det gir nemlig distanse til både psykisk og fysisk smerte – og lindrer dermed negative følelser om selvhat.
 
Mennesker som skader seg, kan ha visse utfordringer med å fortelle sine følelser
 
Derfor kan hypnoseterapi være en bra hjelp for noen
 
Fordi hypnoseterapi handler om å merke og behandle følelser direkte – og ikke om å snakke en masse om følelser.
 
 
 
 
 
Sjekk ut din hypnose kapasitet på 3 minutter, og få gratis tips for å oppnå suksess med hypnoseterapi
 

 
96% vil anbefale
andre i samme situasjon
å bestille hypnoseterapi
 
 
 
 


 
Hypnoseterapeut Hans Laustsen er den kjente danske hypnotisøren fra Stavanger Soneterapi, hvor han gjennem over 15 år har hjulpet mange med forskjellige psykiske problemer og afhengigheter.
 
Hypnoseterapeut Hans Laustsen er utdannet i psykologi ved Roskilde universitet og er sykepleier med spesialutdannelse i psykiatri fra Bispebjerg Hospital.

Envidere er han autorisert av sunnhetsstyrelsen i Danmark. Han har arbeidet profesjonelt med utvikling av mennesker i over 30 år.

For deg som ønsker hjelp er det viktig at din behandler er profesjonelt utdannet – det vil si at din behandler har lært forskjellige hypnose teknikker og kan tilpasse teknikkene etter dit behov, samt har en solid akademisk og autorisert bakgrunn innenfor psykologi.


Innehaveren av denne internettsiden er ikke lege, og kan etter lov om alternativ behandling ikke gi lovnad om bedring eller helbredelse av noen sykdom eller lidelse, psykisk eller somatisk. Innehaveren tilbyr behandling ved hjelp av hypnose, veiledning til selvhypnose og mindfulness slik at du selv kan gjennomføre den behandlingen du ønsker.
DANSK HYPNOSE Stavanger | Org.nr: 922 209 871 | Boganesveien 10, 4030 Stavanger - Norge | mail@danskhypnose.dk