Kan hypnose hjelpe mot depresjon?

 

 
Kan hypnose hjelpe mot depresjon?

Det korte svaret er: JA, hypnose kan hjelpe noen med depresjon.
 
 

 

 
Her er en litt lengre forklaring på om hypnose kan hjelpe noen med depresjon:
 
Det er mange måter å forklare og forstå depresjon på.
 
Det første vi må være klar over, er hva vi snakker om:
 
DANSK HYPNOSE Stavanger forstår depresjon som en reaksjon på langsiktig emosjonell stress.
 

Dette betyr at depresjon oppstår som følge av alvorlig eller langvarig psykologisk eller sosialt stress.

 
Det kan være langsiktig press i jobbsammensetningen eller i privatlivet - for eksempel dårlig samliv.
 
Depresjon kan også forekomme som en reaksjon på indre forventningstrykk - for eksempel hvis man har svært høye ambisjoner.
 
Det kan også være andres forventninger man arbeider hardt for å oppfylle, for eksempel foreldrenes, kjærestens eller sjefens høye forventninger.
 
På et tidspunkt sier kroppen og sinnet STOPP! - det er ikke mer å gi.
 
Litt som en overbelastet motor brenner opp over tid - kan vi populært si at hjernen til de deprimerte har brent opp.
 
Den fungerer fortsatt, men med redusert kraft og noe mer langsom enn før.
 
Dette bruddet i hjernen skjer ganske sakte, over en lang periode.
 

Dette betyr at få merker at det skjer før reaksjonen er blitt ganske kraftig.

 
Familie eller venner kan ha sett dette skje litt fra avstand, og prøvd å si til personen: ‘Du burda ta litt ferie'. Ofte avviser pasienten disse forslagene som overdrevne ,og helt unødvendige bekymringer.
 
Overbelastningsreaksjonen er langsom og går ofte over flere år. Derfor er det ofte mye skyld og skam i å ikke ha fått til ambisjonene.
 
Hele veien mot depresjon synes pasienten at hun/han bare går gjennom en kort vanskelig periode, og tenker at alt vil bli bedre om noen uker.
 
Men den ene vanskelige perioden blir bare avløst av den neste vanskelige perioden.
 
 
 
 
 
 

Behandling av depresjon uten medisin

På DANSK HYPNOSE Stavanger har vi tro på at å få tak i roten til depresjonen, vil være starten på veien til en depresjonsfri hverdag: 
 
 • At det blir gjort opp med for høye ambisjoner og forventninger til seg selv.

 • At man lærer å elske seg som en er nå - og med de ressurser man har nå.

 • At man kan elske seg selv som person på godt og vondt – leve med de "mangler" og "feil" man har.
 

Akkuratt den prosessen er ganske vanskelig å få til med medisiner eller medikamenter.

 
Likevel kan medisin være ganske nyttig, hvis du ikke kan klare leve livet med depresjon.
 
Hvis man ønsker å finne en måte å “holde seg i live på”.
 
Medisin kan, for noen, være akkurat det som redder livet.
 
Men for tiden er det ingen medisiner som kan fikse eller rette opp selvtilliten.
 

Det finnes ingen medisiner som kan lære deg å verdsette deg selv som du er.

 
Reparasjon eller rensing av selvtillit er en gjenopprettingsprosess.
 
Det betyr å finne en ny måte å forstå, både personlig og i forhold til andre.
 
Når pasienten har en stressreaksjon, er overbelastet, så må man selvfølgelig bevege seg ganske forsiktig og sakte frem.
 
Derfor er hypnose et godt valg som en måte å finne glede på i livet og i seg selv.
 
 • Hypnose krever nemlig svært lite av pasienten.

 • Hypnoseterapi kan hjelpe med å reparere for høye ambisjoner og krav til seg selv

 • Hypnoseterapi kan hjelpe deg med å oppdage årsaken til depresjonen

 • Hypnoseterapi kan bidra med å behandle kjernen. Altså de følelsesmessige konfliktene som gir depresjon.
 

Hypnoseterapi kan derfor være den mest skånsomme måten å håndtere disse utfordringene på.

 
 

Hypnosebehandling ved depresjon

I korte trekk ser depresjonsbehandling med hypnose slik ut:
 
Steg 1: innsikt i hvilke overbevisninger som har ført til overbelastning
 
Steg 2: bearbeiding av gamle negative overbevisninger
 
Steg 3: identifisering av meninger i livet og finne ro med seg selv.
 
Det er veldig forskjellig hvor lang tid denne prosessen tar.
 
Noen pasienter er på ett steg i flere hypnosetimer, mens andre kommer seg ganske fort.
 
Man kan ta maks en (1) hypnosetime for depresjon i måneden. Man må ha tid til å merke og fordøye mellom timene.
 
Følelser reagerer langsom hos raske folk, og veldig langsom hos deprimerte folk.

 

Det tar tid! - men det kan lykkes å få et bra liv igjen.

 
Mindfulnes Basert Stress Reduksjon (MBSR) er veldig godt dokumentert som en effektiv behandling – og forebygger et tilbakefall i depresjon.
 
 
Det anbefales, på det sterkeste, å kun ta hypnose mot depresjon hos en hypnoterapeut med autorisasjon og helsefaglig bakrunn.
 
 

Hva er depresjon?

20 til 30 prosent av oss vil en eller flere ganger i livet oppleve en depresjon.

Depresjon er med andre ord en vanlig psykisk helseplage.

 

Hypnoseterapi kan være den mest skånsomme måten å håndtere angst og despresjon

 

Å være deprimert kan føles vondt, tungt og ødelegge livsgnisten.

Men det går an å komme ut av en depresjon, og du kan også lære deg å forebygge.

Hvis du har en depresjon vil du kanskje føle deg nedtrykt og tungsindig, eller sur og irritabel.

Noen får konsentrasjonsproblemer og husker dårligere.

Dette kan også være tegn på annen sykdom, så hvis du har det sånn i lengre perioder, ta kontakt med fastlegen din for videre utredning.

Hvis det viser seg, at du har en depresjon, kan du bli frisk og få det bedre med rett behandling og egen innsats.

Det er ganske vanlig å ha angst i kombinasjon med depresjon.

96% vil anbefale
andre i samme situasjon
å bestille hypnoseterapi

 

Symptomer

 

Nedstemthet, tiltaksløshet, fortvilelse, redsel eller til og med sinne er blant det du kan kjenne på hvis du er deprimert.

Kroppslige symptomer som søvnløshet eller å sove mye, unormalt stor eller unormalt dårlig appetitt kan også være tegn på depresjon.

Symptomene kan variere fra person til person.

Husk også at alle disse følelsene er noe som innimellom er vanlig og som ikke nødvendigvis betyr, at du har en psykisk helseplage som trenger behandling.

Mange ganger vil det gå over av seg selv, eller etter at du har snakket med en venn eller noen andre du har god kontakt med.

Det er hvis de vanskelige følelsene ikke blir borte eller om de blir verre, at det kan være lurt å snakke med legen eller annet helsepersonell, for eksempel en helsesøster hvis du er ungdom.

Diagnose

Det vanlige er å snakke med legen din om hvordan du har det, og eventuelt svare på spørsmål som dette:

Har du de siste par ukene følt deg nedfor, deprimert og hatt negative tanker om fremtiden?

Legen kan også spørre deg om du har endringer i apetitt- og søvnmønster eller andre fysiske symptomer.

Hvis dere kommer frem til at dette kan være en depresjon, er det viktig å snakke om hva slags behandling som eventuelt kan passe.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hypnose behandling ved depression

Behandling med medikamenter skal ikke være førstevalget ved lett depresjon.

Ved dypere og markerte depresjoner vil antidepressiva ofte være påkrevd i tillegg til hypnoterpi og MBSR mindfulness.

Du kan ta hypnosetime og MBSR mindfulness unset om du er i behandling med antidepressiv medicin.

Behandlingen avhenger av årsaken og dybden av depresjonen.

Hypnoseterapi kan hjelpe til å merke årsaker til depressionen.

Hypnoseterapi kan bidra til å behandle kjernen følelsesmessige konflikter som gir depresjon.

 

Hypnoseterapi krever veldig litt av klienten.

 

Det anbefales kraftigt kun at ta hypnose mot depresjon hos en hypnoterapeut med autorisation og sundhetfaklig viden om depresjonsbehandling.


Hypnoseterapi kan på den måte være den mest skånsomme måten å håndtere disse utfordringene.


Mindfulnes Basert Stress Reduksjon (MBSR) er veldig godt dokumentert som effektiv behandling – og forbyggelse af tilbakefal i depresjon.Dette kan du gjøre selv

Du kan ikke alltid hindre at depresjonstanker og -følelser melder seg på nytt, men du kan kanskje stoppe depresjonen i startfasen eller i alle fall gjøre symptomene mindre og depresjonen mer kortvarig.

 • Ha en «beredskapsplan». Den kan inneholde råd til deg selv om søvn og «tankekvern». Hvis du sover dårlig og mister energi, vil tendensen til grubling og «tankekverning» øke.

  Det kan føre til at du føler deg mer deprimert.

  Lærer du deg å bli oppmerksom på negative tanker, kan du unngå å la den ene negative tanken rive med seg den andre i tankekverna. Da hindrer du at depresjonen forsterker seg selv.

 • Ta kontakt med helsepersonell hvis du ikke klarer å kvitte deg med de negative tankene på egen hånd. Få hjelp til selvhjelp.

 • Spør deg selv: Hva var det som utløste depresjonen nå? Var det noe jeg kan påvirke? Da kan du ta tak i det og forebygge depresjon igjen.

 • Å være i aktivitet sammen med andre mennesker styrker selvfølelsen.

  En god selvfølelse er viktig i arbeidet med å forebygge depresjoner.

  Det samme gjelder fysisk aktivitet.


Rådene er hentet fra brosjyren Fakta om depresjon, utgitt av Rådet for psykisk helse i 2015, med støtte fra Extrastiftelsen.

 

 

 

 
 
 
Sjekk ut din hypnose kapasitet på 3 minutter, og få gratis tips for å oppnå suksess med hypnoseterapi
 

 
96% vil anbefale
andre i samme situasjon
å bestille hypnoseterapi
 
 
 
 


 
Hypnoseterapeut Hans Laustsen er den kjente danske hypnotisøren fra Stavanger Soneterapi, hvor han gjennem over 15 år har hjulpet mange med forskjellige psykiske problemer og afhengigheter.
 
Hypnoseterapeut Hans Laustsen er utdannet i psykologi ved Roskilde universitet og er sykepleier med spesialutdannelse i psykiatri fra Bispebjerg Hospital.

Envidere er han autorisert av sunnhetsstyrelsen i Danmark. Han har arbeidet profesjonelt med utvikling av mennesker i over 30 år.

For deg som ønsker hjelp er det viktig at din behandler er profesjonelt utdannet – det vil si at din behandler har lært forskjellige hypnose teknikker og kan tilpasse teknikkene etter dit behov, samt har en solid akademisk og autorisert bakgrunn innenfor psykologi.


Innehaveren av denne internettsiden er ikke lege, og kan etter lov om alternativ behandling ikke gi lovnad om bedring eller helbredelse av noen sykdom eller lidelse, psykisk eller somatisk. Innehaveren tilbyr behandling ved hjelp av hypnose, veiledning til selvhypnose og mindfulness slik at du selv kan gjennomføre den behandlingen du ønsker.
DANSK HYPNOSE Stavanger | Org.nr: 922 209 871 | Boganesveien 10, 4030 Stavanger - Norge | mail@danskhypnose.dk